Επιστολή του Προέδρου του Δ. Σ. Κω προς τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, για τον τρόπο σύγκλησης του Δημ. Συμβουλίου.

Επιστολή  του  Προέδρου του  Δ. Σ. Κω προς τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,  για τον τρόπο σύγκλησης του Δημ. Συμβουλίου.

Συνάδελφοι,

Aποστολή μας είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του συνόλου των δημοτών και του Δήμου μας.

Ως Πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου, πιστεύω ότι αυτές τις σημαντικές και κρίσιμες στιγμές που περνούν οι συνδημότες μας, οφείλουμε να παρέχουμε όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες.

Οφείλουμε, στη διάρκεια αυτή της πανδημίας, να πάρουμε κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοϊού (Covid 19) για τον περιορισμό εξάπλωσής του.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 40 (Α.Π. 20930/31-03-2020) για την υποβοήθηση του έργου των Δήμων και την επίτευξη του σκοπού αυτού, προβλέπεται ότι τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των δήμων (δημοτικό συμβούλιο, οικονομική επιτροπή κ.λ.π.) μπορούν να συνεδριάσουν είτε δια περιφοράς, είτε δια τηλεδιάσκεψης.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης του συλλογικού οργάνου, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του κορωνοϊού (Covid 19) και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Σε αυτή την περίπτωση όμως, δεν επιτρέπει συνεδρίαση ο χώρος της σημερινής αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου, αφού δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κοινωνικής απόστασης.

Άρα, οι συνεδριάσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέχρι 31/05/2020 (όπως ορίζει η ΠΝΠ) με δύο (2) τρόπους : είτε δια περιφοράς, είτε δια τηλεδιάσκεψης.

 

Συνάδελφοι,

Οι συνδημότες μας, επαγγελματίες και εργαζόμενοι, αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα αυτή την περίοδο, η αντιμετώπιση των οποίων προϋποθέτει σύμπνοια, ομόνοια, και πολιτικής συνεργασίας όλων.

Η αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας απαιτεί ευρεία κοινωνική συναίνεση!

Στο δημοτικό συμβούλιό μας πρέπει να επικρατούν η ευπρέπεια, ο αλληλοσεβασμός, αυτοδιοικητική αντίληψη, ο δημοκρατικός διάλογος και αναγνώριση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων όλων!

Σας καλώ όλους, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς μικροψυχία, χωρίς κομματικές και παραταξιακές ταυτότητες, χωρίς να υπολογίζουμε κάθε φορά το παραταξιακό και προσωπικό κόστος ή όφελος, να συμβάλλουμε με συλλογική προσπάθεια στην αναβάθμιση και ανάπτυξη του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

 

Καλλούδης Ιωάννης

 

ADVERTORIALS