Έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. ζητά η Δύναμη Αλλαγής, επί του άρθρου 93 του ν/σ του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. ζητά η Δύναμη Αλλαγής, επί του άρθρου 93 του ν/σ του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Προς: Πρ. Δ.Συμβουλίου

 Έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κύριε Πρόεδρε

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.2 του ν.4555/2018, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 67 του νόμου 3852/2010 και προβλέπει ότι ‘’ Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.’΄ ζητάμε την άμεση και κατεπείγουσα σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου με μοναδικό θέμα:

Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  επί του άρθρου 93 του ν/σ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με το οποίο  αφαιρείται ουσιαστικά από τους Δήμους η αρμοδιότητα για την διαχείριση και επεξεργασία των απορριμμάτων.

Με βάση το συγκεκριμένο άρθρο η  αρμοδιότητα περνά σε ένα νέο διαβαθμιδικό σχήμα, υπό μορφή εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα ελέγχεται από την Περιφέρεια σε ποσοστό 40% και θα έχει ως Πρόεδρο τον Περιφερειάρχη.

Οι υπόλοιποι Δήμοι του Νοτίου Αιγαίου, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Κω, θα συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ανάλογα του πληθυσμού τους.

Παρακαλούμε να εφαρμόσετε το νόμο και τον κανονισμό ορίζοντας άμεσα συνεδρίαση αφού το σχετικό νομοσχέδιο θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Με εκτίμηση

1) Κυρίτσης Γιώργος

2)Γερασκλής Δαυίδ             

3)Παρισίδη Σμαραγδή          

4)Μαραγκός Σεβαστιανός    

5)Σιφάκης Ηλίας                  

6)Μουζουράκης Θεόφιλος   

7)Πη Βασιλεία                      

8) Κιάρης Μηνάς

9) Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης

10) Ζερβός Μανώλης

11) Παπαχρήστου Ευτέρπη

12) Κρητικός Αντώνης                     

                                                     

ADVERTORIALS