Συνεδριάζει την Πέμπτη 9 Απριλίου, το Δ.Σ. της Μαρίνας Κω - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει την Πέμπτη 9 Απριλίου, το Δ.Σ. της Μαρίνας Κω - Δείτε τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), στην τακτική δια τηλεφώνου συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9/04/2020 και ώρα 13:00 μ.μ, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

 

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πανοραμικού ανελκυστήρα ατόμων, 2 στάσεων με μεταλλικό σκελετό – φρεάτιο με προδιαγραφές ΑΜΕΑ και οικίσκο μηχανοστασίου.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αποσφράγισης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής & οικονομικής υποστήριξης της επιχείρησης χρονικής διάρκειας 3 ετών.
  4. Λήψη απόφασης για την ένταξη της επιχείρησης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους 55-67 ετών.
  5. Λήψη απόφασης για την επιστολή ενοικιαστή στο εμπορικό κέντρο.
  6. Λοιπά Θέματα.

Με εκτίμηση,

 

Πασσανικολάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

Manolis Xatziantoniou desk