Αίτημα της ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ-Κως 2023 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, με θέμα μέτρα στήριξης της τοπικής οικονομίας και των επιχειρήσεων

Αίτημα της ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ-Κως 2023 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, με θέμα μέτρα στήριξης της τοπικής οικονομίας και των επιχειρήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

‘’ Αίτημα της δημοτικής ομάδας της ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ-Κως 2023’’ για τη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, για να συζητηθούν μέτρα στήριξης της τοπικής οικονομίας και των επιχειρήσεων.’’

Το σύνολο της δημοτικής ομάδας της Δύναμης Αλλαγής-ΚΩΣ 2023, με επικεφαλής τον Γιώργο Κυρίτση, κατέθεσε αίτημα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύγκληση του, με την πρακτική της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας των οργάνων αυτή την περίοδο, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για δύο θέματα:

α) Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων του νησιού που πλήττονται από το πάγωμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας που θα πληγεί από τις αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό.

β) Ενίσχυση της αυτοδιοίκησης από την κεντρική εξουσία προκειμένου να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα.

Οι 12 δημοτικοί σύμβουλοι της ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΚΩΣ 2023’’ κάνουν επίκληση του 74 παρ.2 του ν.4555/2018, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 67 του νόμου 3852/2010 και προβλέπει ότι ‘’ Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.’’

Manolis Xatziantoniou desk