Συγκροτήθηκε Ομάδας Εργασίας για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κω

Συγκροτήθηκε Ομάδας Εργασίας για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κω

Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με αρμοδιότητες που αφορούν την προετοιμασία σχεδίου Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κω εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος αποτελούμενη από τους: 

1. Γεωργαντή Νεκτάριο, κλάδου ΠΕ11 Μηχανικών Πληροφορικής,

2. Χατζησταύρο Βασίλειο, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών,

3. Καλαϊζή Μανώλη, κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού,

4. Χατζηγιακουμή Καλλιόπη, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού,

5. Καραναστάση Αθηνά κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού,

6. Θεοφιλίδη Γεώργιο, κλάδου ΠΕ (Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Κω)

Έργο της Ομάδας Εργασίας Τροποποίησης του ΟΕΥ Δήμου Κω είναι:

Η Ομάδα Εργασίας χρησιμοποιώντας κατάλληλη μεθοδολογία και μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες θα πρέπει να παραδώσει σχέδιο Τροποποιημένου ΟΕΥ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προχωρώντας ως εξής:

 Να γίνει ανάλυση & αξιολόγηση της σημερινής οργανωτικής δομής με χρήση σύγχρονων «διαγνωστικών» μεθόδων και εργαλείων

 Να γίνει διερεύνηση του νομικού & κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να ενσωματωθούν όλες οι αλλαγές που έχουν υπάρξει

 Να γίνει η διαμόρφωση & αποτύπωση ενός σύγχρονου και καινοτόμου Ο.Ε.Υ. για την βελτιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δήμου μας που θα υπηρετεί όλους τους δημότες και θα υποστηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα.

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Παρακολούθησης της Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Δημότη, Δημοτικής Περιουσίας & Πρωτογενούς Τομέα κ. Παναγιώτης Αβρίθης που θα έχει την εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία της και την ευθύνη ολοκλήρωσης του έργου της. Για την γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας ορίζεται υπεύθυνη η κα. Πάνου Δήμητρα ΠΕ1 Διοικητικού.

Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης του έργου της Ομάδας:

Η Ομάδα Εργασίας πρέπει εντός δυο (2) μηνών να καταθέσει το σχέδιο του Τροποποιημένου ΟΕΥ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει φάση ευρείας διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους (Σύλλογο Εργαζομένων, Εργαζόμενοι, Δημοτικές Παρατάξεις, Επιμελητήρια, κ.α) πριν προωθηθεί προς έγκριση.

Manolis Xatziantoniou desk
ADVERTORIALS