Η Σαπουλίδη Δέσποινα του Βασιλείου, Ειδική Συνεργάτης του Δημάρχου Κω, για θέματα χωροταξίας και πολεοδομικής φύσεως

Η Σαπουλίδη Δέσποινα του Βασιλείου, Ειδική Συνεργάτης του Δημάρχου Κω, για θέματα χωροταξίας και πολεοδομικής φύσεως

Χρέη ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Κω, ανέλαβε από τις 30 Δεκεμβρίου του 2019, η Σαπουλίδη Δέσποινα του Βασιλείου!

Η κ. Σαπουλίδη θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για θέματα χωροταξίας και πολεοδομικής φύσεως που αφορούν σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αστικού και μη περιβάλλοντος και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες Δήμου, στην παρακολούθηση των τεχνικών έργων του Δήμου, καθώς και στην εν γένει τεχνική υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής.

Δείτε παρακάτω την Ειδική σύμβαση εργασίας

ice_screenshot_20200118-131620.png

ice_screenshot_20200118-131633.png

ice_screenshot_20200118-131647.png

ice_screenshot_20200118-131658.png

ice_screenshot_20200118-131711.png

ice_screenshot_20200118-131720.png