Συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω

Συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε τακτικήσυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω,που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων των Σχολικών Επιτροπών, στη Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιούστις 17Ιανουαρίου έτους 2020, ημέραΠαρασκευή και ώρα13:30 με τα παρακάτω θέματα:

1.Εξουσιοδότηση Προϊστάμενων σχολικών μονάδων για τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών σχολικών μονάδων.

  1. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων.
  2. Απευθείας ανάθεση για την Εκπόνηση µελέτης: «Στατική Ενίσχυση πρώην 2ου Νηπιαγωγείου Κω» σε Γραφείο Μελετών και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Σημείωση: σε περίπτωση κωλύματος σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Κω

Εμμανουήλ Μήτρου

Manolis Xatziantoniou desk