Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου η συνεδρίαση του Δ.Σ. με θέμα “ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018”

Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου η συνεδρίαση του Δ.Σ. με θέμα “ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018”

 

Την προσεχή Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, στις 12.00, θα επαναληφθεί η ματαιωθείσα από τις 22 Νοεμβρίου ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω με μοναδικό θέμα:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018”.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)

 

 

     ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   (ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 27408/18-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ), ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΠΑΡΤΙΑ, ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΣΕ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ1 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ,

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ,

ΣΤΙΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ & ΩΡΑ 12:00 Μ.,

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 163 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3463/2006,

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018”.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Manolis Xatziantoniou desk