Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Κοινότητας Αντιμάχειας Φραζή Νικόλαο, για την εύρυθμη λειτουργία του εργοταξίου της Δ.Ε. Ηρακλειδών

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Κοινότητας Αντιμάχειας Φραζή Νικόλαο, για την εύρυθμη λειτουργία του εργοταξίου της Δ.Ε. Ηρακλειδών

Με απόφαση του Δημάρχου Κω Θεοδόση Νικηταρά, μεταβιβάζεται στον Πρόεδρο της Κοινότητας Αντιμάχειας Φραζή Νικόλαο η αρμοδιότητα της εποπτείας, του συντονισμού και του προγραμματισμού των συνεργείων του εργοταξίου της Δημοτικής Ενοτήτας Ηρακλειδών και των μηχανημάτων αυτών.

Δείτε παρακάτω την απόφαση.

ice_screenshot_20191129-084743.png

Manolis Xatziantoniou desk