Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Μαρίνας Κω την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Μαρίνας Κω την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου - Δείτε τα θέματα