Παραχώρηση έκτασης σε ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Καρδάμαινα

Παραχώρηση έκτασης  σε ξενοδοχειακή  επιχείρηση στην Καρδάμαινα

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ενέκρινε πρακτικό της συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση πλειοδοτικής διαδικασίας επί ονόματι της μοναδικής πλειοδότριας εταιρείας « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που προσέφερε 181.000 ευρώ για την αγορά οικοπέδου εκτάσεως 34.120 τ.μ. στην περιοχή Καρδάμαινα της Κω.

Manolis Xatziantoniou desk