Τέθηκε σε λειτουργία η μπάρα στην είσοδο του προβλήτα ΔΕΗ - Θα λειτουργεί μόνο για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων και όχι ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων

Τέθηκε σε λειτουργία η μπάρα στην είσοδο του προβλήτα ΔΕΗ - Θα λειτουργεί μόνο για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων και όχι ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων

«Ενημέρωση για την λειτουργία λιμενικής εγκατάστασης προβλήτα ΔΕΗ»           

Σχετ.:       α. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2132.15/1599/26-07-2019 έγγραφο του Λιμεναρχείου Κω    

                  

Το παρόν έγγραφό μας αφορά στη λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης προβλήτα ΔΕΗ, σε σχέση με την παράλληλη εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών, που δημιουργήθηκαν στον εμπορικό λιμένα ΚΩ, ύστερα από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017.

Η Ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη εγκατασταθεί στο χώρο του εμπορικού λιμένα Κω και έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση τον προβλεπόμενων εργοταξιακών χώρων που απαιτούνται από τη μελέτη.

Σύμφωνα με τους απαιτούμενους από τη μελέτη χώρους ανάπτυξης, η Λιμενική Αρχή ΚΩ, προχώρησε με το υπ’ αριθ. 2411.1/1456/09-07-2019 έγγραφό της, σε παρεμβάσεις ρυθμιστικής λειτουργίας του εμπορικού λιμένα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των επιβατών της ακτοπλοΐας όσο και των διακινούμενων Ι.Χ. και φορτηγών οχημάτων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του νησιού που διακινούνται για ημερήσιες εκδρομές από και προς την Τουρκία, κρίθηκε αναγκαίο, ο κεντρικός χώρος που δημιουργήθηκε στον προβλήτα ΔΕΗ, να λειτουργήσει μόνο για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων και όχι ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

Για το λόγο αυτό από 01/08/2019, τέθηκε σε λειτουργία η μπάρα που είναι τοποθετημένη στην είσοδο του προβλήτα ΔΕΗ, επιτρέποντας την είσοδο σε επιβάτες, τουριστικά λεωφορεία και διακινούμενα επιβατηγά αυτοκίνητα (από και προς Τουρκία).

Δεδομένης της έλλειψης ζωτικών χώρων, παρακαλούμε για την συνεργασίας σας με γνώμονα την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του νησιού.

Για το

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΚΩ

Γεώργιος Κοκαλάκης

Αντιπρόεδρος ΔΛΤ ΚΩ


ice_screenshot_20190801-134647.png

ice_screenshot_20190801-134701.png

Manolis Xatziantoniou desk