Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ

            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Σας προσκαλούμε στην 9η τακτικήσυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Πέμπτη 25-07-2019και ώρα 11.30π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου:«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου Νήσου Κω» της πράξης «Κατασκευή Έργων Διαχείρισης Λυμάτων Οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω».
 2. Έγκριση δημοπράτησης του έργου:«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου Νήσου Κω» της πράξης «Κατασκευή Έργων Διαχείρισης Λυμάτων Οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω».
 3. Επικαιροποίησητευχών δημοπράτησης για την «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Παρακολούθησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Ηρακλειδών Δήμου Κω».
 4. Έγκριση δημοπράτησης για την «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Παρακολούθησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Ηρακλειδών Δήμου Κω».
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2019.
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια μονάδας απόσμησης στο αντλιοστάσιο Α9 στο Ψαλίδι».
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για τον «Καθαρισμός θαλάμων αντλιοστασίων ακαθάρτων πόλεως Κω»
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου».
 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια καυσίμων».
 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Αντικατάσταση εξοπλισμού στην γεώτρηση Λαγκάδα».
 11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια αντλίας ακαθάρτων για το αντλιοστάσιο Α9»
 12. Έγκριση της υπ΄αριθ. 21/2019 μελέτης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου».
 13. Έγκριση παράτασης του έργου «Ανακατασκευή του Υδατόπυργου της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας Κω λόγω βλαβών από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017».
 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανακατασκευή του Υδατόπυργου της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας Κω λόγω βλαβών από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017».
 15. Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή του Υδατόπυργου της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας Κω λόγω βλαβών από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017.
 16. Εγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια αντλιών και επιφανειακού αντλητικού συγκροτήματος»
 17. Καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ κ. Κολιανού Γεώργιου του Μικέ.
 18. Εγκρίσεις και δεσμεύσεις δαπανών.
 19. Λοιπά θέματα.

Εσωτ. Διανομή:Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ            

                                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

Manolis Xatziantoniou desk