Ιωάννα Ρούφα: ΦΕΚ για τη Δομή φιλοξενίας αιτούντων ασύλου και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στο Πυλί ΔΕΝ υπάρχει...

Ιωάννα Ρούφα: ΦΕΚ για τη Δομή φιλοξενίας αιτούντων ασύλου και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στο Πυλί ΔΕΝ υπάρχει...

ΔΗΛΩΣΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΡΟΥΦΑ


Ζήτησα το ΦΕΚ ίδρυσης του ΚΥΤ (hot spot) στην 148 στο Πυλί.

Μου χορήγησαν το ΦΕΚ 2602/2-12-2015 που αφορά στο ΛΙΝΟΠΟΤΙ....(απαντητικό έγγραφο του υπουργείου μεταναστευτικής πολιτικής αρ. πρωτ. 1402/01-07-2019)

Μας είπαν ότι το ΦΕΚ στο Λινοπότι έχει αρθεί...

ΦΕΚ για όλο αυτό το "οικοδόμημα" - Δομή φιλοξενίας αιτούντων ασύλου και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στο Πυλί ΔΕΝ υπάρχει...

Να γιατί εμμέναμε και επιμέναμε ότι ο δήμος πρέπει να έχει ρόλο και λόγο...

HONDOS UNDER
ARMONIA
Manolis Xatziantoniou desk