Βασίλης Ραμπαούνης: Οι συντάξεις και η πραγματικότητα

Βασίλης Ραμπαούνης: Οι συντάξεις και η πραγματικότητα

Από σχόλια και συζητήσεις στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για ευρωεκλογές, δημοτικές εκλογές και περιφερειακές διαπίστωσα με μεγάλη μου έκπληξη ότι πολλοί συνταξιούχοι θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία.

Είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός (μαθηματικός). Ανατρέχοντας στο οικονομικό μου αρχείο μπορώ να καταθέσω πραγματικά στοιχεία από τα ενημερωτικά σημειώματα που μου στέλνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και που αφορούν τις μηνιαίες αποδοχές μου.

Στις 30 Ιουνίου 2009 βγήκα στη σύνταξη όπου οι καθαρές μου αποδοχές από κύρια σύνταξη και δύο επικουρικά ταμεία ήταν περίπου 2.010 ευρώ.

Με τις μειώσεις των νόμων της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ

Ν. 4024/2011

Ν. 4051/2012 και

Ν. 4093?2012

το σύνολο των αποδοχών μου έγινε 1.350 ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 660 ευρώ.

Τέλος το έτος 2015 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έγινε μείωση των αποδοχών μου κατά 80 ευρώ (επικουρικό και υγειονομική περίθαλψη 6%)

Δηλαδή επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ έγιναν περικοπές στις αποδοχές μου 660 ευρώ, ενώ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 80 ευρώ.

Τελικά, φίλοι συνταξιούχοι, όσα ακούγονται σε πολλές συζητήσεις και δυστυχώς σε πολύ φιλικά μου πρόσωπα, δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε περικοπές συνέχεια στις συντάξεις, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Διότι πολύ μεγάλες περικοπές έγιναν από το 2011 έως το 2014 επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.

Βασίλης Ραμπαούνης

συνταξιούχος εκπαιδευτικός

zamagias