Συνεδριάζει τη Δευτέρα 1η Ιουλίου το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ. Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 1η Ιουλίου το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ. Δείτε τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 


Σας προσκαλούμε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Δευτέρα 01-07-2019 και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθηση ποιότητας στην πόλη της Κω»

2.Έγκριση δημοπράτησης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθηση ποιότητας στην πόλη της Κω» προϋπολογισμού 3.341.250,90€.

3.Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την «Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής ‘‘ΜΑΥΡΙΚΕΣ’’ της Δ.Ε Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε Δικαίου».

4.Έγκριση δημοπράτησης για την «Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής ‘‘ΜΑΥΡΙΚΕΣ’’ της Δ.Ε Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε Δικαίου» προϋπολογισμού 936.000,00€.

  1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος 2019 .

6.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου».

7.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ελαστικών των μηχανημάτων των έργων και οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ».

8.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια πολυηλεκτρολύτη για τις ανάγκες αφυδάτωσης περίσσειας ιλύος από τους τρεις (3) βιολογικούς καθαρισμούς Δήμου Κω».

9.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών – περιφερειακών ανταλλακτικών και λογισμικού »

10.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών γραφείου»

11.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για τον «Καθαρισμός θαλάμων αντλιοστασίων ακαθάρτων πόλεως Κω»

12.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ανοξείδωτων σωλήνων – εξαρτημάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και μεταλλικών κατασκευών»

13.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Ανάθεση υπηρεσίας για τοποθετήσεις αντλητικών συγκροτημάτων και καθαρισμούς σε γεωτρήσεις της ΔΕΥΑ Δήμου Κω»

  1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύ-

ρωσης για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2019»

  1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύ-ρωσης για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων    βαρούλκων για τα αντλιο-

στάσια ακαθάρτων»

16.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ομαλού ρυθμιστή στροφών (inverter) για την γεώτρηση Παπούλη (Δ.Ε. Δικαίου).

17.Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια καυσίμων».

18.Ορισμός επιτροπής προμηθειών ,Γενικών Υπηρεσιών άνω των ορίων.

  1. Έγκριση 22/2019 μελέτης για την «Συντήρηση εξειδικευμένου τηλεμετρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»
  2. Έγκριση 23/2019 μελέτης για την.«Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού στο δίκτυο ύδρευσης του   Πυλίου (Δ.Ε. Δικαίου)»
  3. Έγκριση 24/2019 μελέτης για την. «Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων»

22.Έγκριση 25/2019 μελέτης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα αντλιοστάσια   ακαθάρτων»

23.Έγκριση δαπάνης για «Αντικατάσταση εξοπλισμού στην γεώτρηση Λαγκάδα»

24.Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια αντλίας ακαθάρτων για το αντλιοστάσιο Α9»

  1. Έγκριση δαπάνης για την «Επέκταση του λογισμικού προγράμματος για την παρακολούθηση συμβάσεων και μισθοδοσίας της ΔΕΥΑ Δήμου Κω»
  1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών αρ.1929/22-05-2019 που αφορά τη σύμβαση 405/08-02-2019 «Συντήρηση –επισκευή Η/Μ εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμού Καρδάμαινας»

27.Εγκρίσεις δαπανών

 

Εσωτ. Διανομή:Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ            

                                                                 

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

Manolis Xatziantoniou desk