Αναβάλλεται για την Τετάρτη 19 Ιουνίου η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Μαρίνας Κω. Δείτε τα θέματα

Αναβάλλεται για την Τετάρτη 19 Ιουνίου η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Μαρίνας Κω. Δείτε τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


     Η συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου 2019 αναβάλλεται για την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00μ.μ. λόγω μη απαρτίας, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την υποστήριξη του γραφείου προμηθειών της επιχείρησης.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χρονικής διάρκειας τριών ( 3 ) ετών, την δέσμευση του αντίστοιχου Κ.Α.Ε και την παράταση της ήδη υπάρχουσας σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και του τρόπου διενέργειας διαγωνισμού, την δέσμευση αντίστοιχου Κ.Α.Ε. για την ετήσια παροχή υπηρεσιών λογιστή της επιχείρησης και την παράταση της ήδη υπάρχουσας σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, του τρόπου διενέργειας διαγωνισμού την δέσμευση αντίστοιχου Κ.Α.Ε. και την παράταση της ήδη υπάρχουσας σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για την ετήσια συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Μαρίνας και του Μανδρακίου.
  5. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε Νομικό σύμβουλο δύο αγωγών που έχουν κοινοποιηθεί στην επιχείρηση.
  6. Λήψη απόφασης για την μετάβαση του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή της επιχείρησης στην Αθήνα για την διευθέτηση της αδειοδότησης από το Υπουργείο Τουρισμού.
  7. Λήψη απόφασης για το αίτημα υπαλλήλου για την εσωτερική του μετάταξη.
  8. Λήψη απόφασης για το αίτημα υπαλλήλου καταβολής επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
  9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης δεσμεύσεων.
  10. Λοιπά θέματα.

Με εκτίμηση,

 

 

 

Μαραγκός Σεβαστιανός

                                             Πρόεδρος Δ.Σ.

Manolis Xatziantoniou desk