Τα τελικά αποτελέσματα για το Δήμο Κω. Μεγάλη νίκη της Ισχυρής Κω με 23 μονάδες διαφορά

Τα τελικά αποτελέσματα για το Δήμο Κω. Μεγάλη νίκη της Ισχυρής Κω με 23 μονάδες διαφορά

Το Kosnews24.gr έγκυρα και έγκαιρα θα σας ενημερώνει λεπτό προς λεπτό για τις επαναληπτικές εκλογές στο Δήμο Κω.

Συντονιστείτε στο Kosnews24.g και ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της 2η Κυριακής.

Παρακάτω θα αναρτώνται τα αποτελέσματα από τα 61 εκλογικά τμήματα στο νησί μας.


ΜΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 61 στα 61 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
 
ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 61,55 %  
ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ: 38,45%
 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ
ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 64,47 %
ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ: 35,53%

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 61,71 %
ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ: 38,29%

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 55,33 %
ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ: 44,7%
ice_screenshot_20190603-195840.png
ice_screenshot_20190603-195828.png
 
 
 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 159Β (1ο Γυμνάσιο Κω)

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 150

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 73


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 158 B ( 7ο Δημοτικό Σχολείο Κω )


ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 185

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 70

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 163 B ( 2ο Δημοτιό Σχολείο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 153

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 96
 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 140 B ( Δημοτικό Σχολείο Κεφάλου )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 168

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 103
 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 156 B ( 7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ)

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 148

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 85


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 161 B (  2ο Γυμνάσιο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 141

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 76

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 149 B ( 3ο Δημοτικό Σχολείο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 143

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 92

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 157 B ( 7o Δημοτικό Σχολείο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 138

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 95

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 161 B ( 2o Γυμνάσιο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 141

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 76

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 168 B ( 2ο Λύκειο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 186

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 86
 
 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 123 B ( Λύκειο Ζηπαρίου )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 149

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 49

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 144 B ( Γυμνάσιο Κεφάλου)

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 140

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 130
 
 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 170 B ( 2ο Λύκειο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 181

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 75

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 173 B (  2ο Λύκειο Κω )
ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 154
ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 84

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 121 B (  Λύκειο Ζηπαρίου )


ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 198

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 35

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 121 B ( Λύκειο Ζηπαρίου )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 147

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 67


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 135 B ( Παλιό Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας)


ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 145

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 122
 
 
 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 147 B ( 2ο Δημοτικό Σχολείο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 150

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 99


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 154 B ( 5ο Δημοτιό Σχολείο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 147


ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 77


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 151 B ( 4ο Δημοτικό Σχολείο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 172

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 102


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 152 B ( 4ο Δημοτικό Σχολείο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 168

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 119


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 166 B ( 1ο Λύκειο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 146

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 97


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 165 B ( 1ο Λύκειο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 193

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 78


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 169 B ( 2o Λύκειο Κω )


ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 165

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 86

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 171 B ( 2o Λύκειο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 164
ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 80

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 172 B ( 2ο Λύκειο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 178

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 81

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 176 B ( ΕΠΑΛ ΚΩ )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 181

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 89

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 122 B ( Λύκειο Ζηπαρίου )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 170

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 60
 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 134 B ( Γυμνάσιο Λύκειο - Αντιμάχειας )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 143

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 102
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 136 B ( Παλιό Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 179

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 108
 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 145 B ( 1ο Δημοτικό Σχολείο Κω)


ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 132

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 102

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 167 B ( 2ο Λύκειο ΚΩ)

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 154

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 94

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 175 B ( ΕΠΑΛ ΚΩ )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 199

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 56

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 118 B ( Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 168
ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 72

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 124 B ( ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 138

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 106

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 125 B ( Δημοτικό Σχολείου Πυλίου )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 157

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 119

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 129 B ( Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Κ. Πυλίου )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 91
ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 122

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 131 B ( Δημοτικό Σχολείο Αντιμάχειας )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 153

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 70

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 132 B ( Γυμνάσιο - Λύκειο Αντιμάχειας )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 116

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 87

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 133 B ( Γυμνάσιο - Λύκειο Αντιμάχειας )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 115

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 84

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 137 B ( Παλιό Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 152

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 124
 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 148 B (3ο Δημοτικό Σχολείο Κω)


ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ:182


ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 67


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 155 B ( 5ο Δημοτικό Σχολείο Κω )


ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 146

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 80

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 162 B ( 2o Γυμνάσιο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 144

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 77

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 130 B ( Δημοτικό Σχολείου Αντιμάχειας )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 127

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 89

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 141 B ( Δημοτικό Σχολείο Κεφάλου )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 122

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 170

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 142 B ( Νηπιαγωγείο Κεφάλου )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 149

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 123

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 143 B ( Νηπιαγωγείο Κεφάλου )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 137

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 140

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 150 B ( 4ο Δημοτικό Σχολέιο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 154

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 118

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 177 B ( ΕΠΑΛ Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 165

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 89

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 117 B ( Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 156

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 82

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 119 B ( Δημοτικό Σχολείου Ζηπαρίου )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 140

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 62

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 126 B (  Δημοτικό Σχολείο Πυλίου )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 91

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 117

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 128 B ( Νηπιαγωγείο Πυλίου )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 94

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 94

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 139 B ( Δημοτιό Σχολείο Κεφάλου )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 144

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 146

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 138 B (Νηπιαγωγείο Καρδάμαινας )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 169

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 145

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 160 B ( 1ο Γυμνάσιο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 169

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 89

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 164 B ( 2ο Γυμνάσιο Κω)
ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 137
ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 116

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 174 B ( 2ο Λύκειο Κω)
ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 137
ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 99

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 153 B ( 5ο Δημοτικό Σχολείο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 131

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 69

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 146 B ( 1ο Δημοτιό Σχολείο Κω )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 167

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 103

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 127 B ( Δημοτικό Σχολείο Πυλίου )

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ: 107

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΚΩΣ 2023: 109
zamagias