Δύο νέοι αγωγοί μεταφοράς νερού στην πόλη της Κω. Κλείνουν οι πληγές που άνοιξε ο σεισμός με τις μεγάλες ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης

Δύο νέοι αγωγοί μεταφοράς νερού στην πόλη της Κω. Κλείνουν οι πληγές που άνοιξε ο σεισμός με τις μεγάλες ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


“Δύο νέοι αγωγοί μεταφοράς νερού στην πόλη της Κω- Ένα μεγάλο έργο με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκ. ευρώ.”

Η Κως προχωρά μπροστά με έργα.

Κλείνουμε τις πληγές που άνοιξε ο σεισμός με τις μεγάλες ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης, περιορίζουμε τις διαρροές και αναβαθμίζουμε την ποιότητα του νερού.

Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ η δημοπράτηση του έργου “Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση «Σφαγεία» στην πόλη της Κω”, που χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017 – 2020 και έχει προϋπολογισμό 995.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει:

1ον) Την κατασκευή νέου αγωγού από τη θέση Σφαγεία, HDPE Ø450, μήκους 2.260μ. που θα αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μήκος του υφιστάμενου κεντρικού αγωγού μέχρι το δίκτυο διανομής στην είσοδο της πόλης της Κω (τμήμα Α).

2ον) Την κατασκευή ενός νέου αγωγού από τη θέση Σφαγεία, HDPE Ø315, μήκους 3.106μ. που θα αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μήκος του υφιστάμενου κεντρικού αγωγού στην περιοχή οικισμού Λάμπης (τμήμα Β).

Η Κως του 2023 αναβαθμίζει τις υποδομές της.

Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά.

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Manolis Xatziantoniou desk