Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας - Unesco για την πολιτιστική κληρονομιά της Κω

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας - Unesco για την πολιτιστική κληρονομιά της Κω
ADVERTORIALS