Γ.Κρητικός και Α. Κρητικός αναλαμβάνουν καθήκοντα τομεάρχη και συντονιστή του έργου της δημοτικής αρχής

Γ.Κρητικός και Α. Κρητικός αναλαμβάνουν καθήκοντα τομεάρχη και συντονιστή του έργου της δημοτικής αρχής

‘’ Γιάννης Κρητικός και Αντώνης Κρητικός αναλαμβάνουν καθήκοντα τομεάρχη και συντονιστή του έργου της δημοτικής αρχής.’’

Με απόφαση του Δημάρχου Κω κ. Γιώργου Κυρίτση, η οποία ανακοινώθηκε στη σημερινή συνέντευξη τύπου, δημιουργούνται δύο θεματικοί τομείς, που θα συντονίζουν το έργο της δημοτικής αρχής, θα συνεδριάζουν, θα προγραμματίζουν και θα αξιολογούν δράσεις και έργα.

Οι δύο νέοι θεματικοί τομείς είναι οι εξής:
-Τομέας Ποιότητας Ζωής και Κοινωνίας των Πολιτών
Στο συγκεκριμένο τομέα θα συμμετέχουν οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων και Χωροταξικού Σχεδιασμού και Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής και οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι. Επίσης ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΒΣ, η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, η Πρόεδρος του ΔΗΡΑΣ.
Συντονιστής και επικεφαλής του συγκεκριμένου τομέα αναλαμβάνει ο κ.Γιάννης Κρητικός.
-Τομέας Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Στο συγκεκριμένο τομέα θα συμμετέχουν οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων, Ανάπτυξης Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι. Επίσης o Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, ο Πρόεδρος της Μαρίνας, ο Πρόεδρος της ΑΝΕΜ.
Συντονιστής και επικεφαλής του συγκεκριμένου τομέα αναλαμβάνει ο κ. Αντώνης Κρητικός.
Στους τομείς θα συμμετέχουν, ανάλογα με τη θεματολογία της ημερήσιας διάταξης και οι Πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων.
Στην πρώτη συνεδρίαση και των δύο τομέων που προγραμματίζεται για την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι παρών και ο Δήμαρχος κ.Γιώργος Κυρίτσης.

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

zamagias