ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΚΩ: Ενημέρωση για τις εκπτώσεις

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΚΩ: Ενημέρωση για τις εκπτώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΚΩ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α΄ 08-08-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 6 του Ν. 4965/22 ΦΕΚ 162 Α΄ 02-09-2022) «ως εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή  η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές ορίζονται οι εξής :

α) χειμερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και

β) θερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου».

        Σε όσους παραβαίνουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Εφιστούμε τη προσοχή των επιχειρήσεων στην τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω.

                               

                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ

ADVERTORIALS