ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΚΩ: Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΚΩ: Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΚΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


     Θέμα : «Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης»

    Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 115 παρ. 1, 2 και 3, της Υπ. Απόφ. 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ Β/2983/2017) ισχύουν τα κάτωθι :

Για λόγους δημόσιου συμφέροντος καθορίζονται ανώτατες τιμές πώλησης για συγκεκριμένα προϊόντα καθώς και τα συγκεκριμένα σημεία πώλησης των προϊόντων αυτών (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, καφέ μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτόματους πωλητές κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται ή βρίσκονται εντός των χώρων – σημείων που αναφέρονται παρακάτω, δεδομένου ότι, στα σημεία αυτά εξ αντικειμένου δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός.

Χώροι – σημεία στα οποία αναφέρεται η παρ. 1 της ανωτέρω Υπ. Απόφασης :

α. Εντός αερολιμένων της χώρας.

β. Εντός αθλητικών χώρων (στάδια, γήπεδα κ.λπ.), έστω και αν οι χώροι αυτοί παραχωρούνται και για άλλες εκδηλώσεις, πέραν των διεξαγόμενων αθλητικών οργανώσεων.

γ. Εντός αρχαιολογικών χώρων, ανεξαρτήτως αν στους χώρους αυτούς λειτουργεί ή όχι μουσείο αρχαιοτήτων. Χώροι εντός των οποίων λειτουργεί μουσείο.

δ. Εντός των επιβατηγών πλοίων πάσης φύσεως (οχηματαγωγών ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών (όχι των κρουαζιερόπλοιων).

ε. Εντός των επιβατικών αμαξοστοιχιών του Ο.Σ.Ε. και εντός των σιδηροδρομικών σταθμών του Ο.Σ.Ε.

στ. Εντός κινηματογράφων και θεάτρων, καθώς και σε οργανωμένες παραλίες με εισιτήριο εισόδου (πλαζ).

ζ. Εντός δικαστηρίων, νοσοκομείων, κλινικών και ευαγών ιδρυμάτων.

η. Εντός σταθμών υπεραστικών λεωφορείων.

θ. Χώροι δικαιοδοσίας Ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τεχνικών Σχολών και λοιπών Σχολών, μη κατανομαζομένων.

Είδη – ανώτατες τιμές σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 της ανωτέρω Υπ. Απόφασης :

  • Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500ml (0,5L), εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου κατά προτίμηση του καταναλωτή.   0,50€
  • Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750ml (0,75L), εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου κατά προτίμηση του καταναλωτή.   0,75€
  • Τόστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, ψημένο ή άψητο, κατά προτίμηση του καταναλωτή.   1,45€
  • Τόστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο, κατά προτίμηση του καταναλωτή.   1,25€
  • Καφές ρόφημα ελληνικός μονός.  1,20€
  • Καφές ρόφημα φίλτρου (γαλλικός, κλπ) μονός κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική.   1,30€
  • Καφές ρόφημα εσπρέσο ζεστός ή κρύος (φρέντο), μονός κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική. 1,45€
  • Καφές ρόφημα στιγμιαίος ζεστός ή κρύος (τύπου φραπέ κ.λπ.) μονός κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική.   1,30€
  • Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο). 1,30€

Επί των ρυθμίσεων αυτών θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα :

Οι ανώτατες τιμές διάθεσης αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθήμενους προς τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισμα από σερβιτόρους).

Προκειμένου για τα επιβατικά πλοία πάσης φύσεως (οχηματαγωγά ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών, στα οποία, κατά τις διατάξεις των π.δ. 101/1995 και 381/1996 διατίθενται δύο κατηγορίες θέσεων επιβατών ήτοι «Διακεκριμένη» και «Οικονομική», οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τις δύο αυτές θέσεις.

Επιπλέον στους χώρους όπου διατίθενται τα παραπάνω είδη είναι υποχρεωτική η ύπαρξη τιμοκαταλόγου σε εμφανές σημείο του καταστήματος και άμεσα ορατό από τους πελάτες.

Η αναγραφή στους τιμοκαταλόγους τους, πέραν των υπολοίπων ειδών που διαθέτουν και των παραπάνω ειδών με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσης τους σε ειδικό πλαίσιο, στο οποίο αναγράφονται με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τα εξής : «ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ» - “FOR CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED, BOTTLED WATER, SANDWICHES, TOASTS, COFFE AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES”.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι :

Α. Για έλλειψη τιμοκαταλόγου, χίλια ευρώ (1.000€)

Β. Για υπέρβαση τιμής, χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος.

Γ. Για έλλειψη είδους, χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος.

                                                                                                       Ε.Π.

                                                                                           O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                      

                                                                                           ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ADVERTORIALS