Δήμος Κω: Απαλλαγή επιχειρήσεων από δημοτικά τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού

Δήμος Κω: Απαλλαγή επιχειρήσεων από δημοτικά τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού

Απαλλαγή επιχειρήσεων από δημοτικά τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού

Μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ,στη διεύθυνσηdt.govapp.gr, μπορούν οι επιχειρηματίες της Κω των οποίων οι επιχειρήσεις παρέμειναν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΕΣ με απόφαση της Πολιτείας, στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας, να αιτηθούν την πλήρη απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για διάστημα έως και τέσσερις μήνες.

Η απαλλαγή των τοπικών επιχειρήσεων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έγινε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής για την στήριξη των επιχειρήσεων, της οικονομίας του νησιού μας και της τοπικής κοινωνίας.

Στην συνέχεια ακολούθησε διαδικασία σύνδεσης των υπηρεσιών του Δήμου με την πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, η οποία ήδη λειτουργεί προς εξυπηρέτηση των δημοτών.

Γραφείο Τύπου

ADVERTORIALS