ΚΩΣ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης

ΚΩΣ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ KOSNEWS24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ


Ο Δήμαρχος Κω, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 10 Μαΐου έως και 17 Μαΐου 2021 με ηλεκτρονικό τρόπο στα email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


1. Αριθμός θέσεων

Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης καθορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω με την υπ’ αριθ. 85/2021 (ΑΔΑ: 9Ι5ΝΩΛΕ-ΦΤΨ) απόφασή του, ως εξής:
1. Μία θέση για το αρδευτικό δίκτυο Λίμνης Πυλίου (Δ.Δ. Πυλίου & Δ.Δ. Ασφενδιού),
2. Μία θέση για το αρδευτικό δίκτυο Λιμνοδεξαμενής Μεσσαριάς (Δ.Δ. Ασφενδιού),
3. Μία θέση για το αρδευτικό δίκτυο Λιμνοδεξαμενής Κω (Δ.Δ. Κω),

Σύνολο θέσεων: Τρείς (3) θέσεις.

2. Αρδευτική περίοδος

Η αρδευτική περίοδος για το έτος 2021 ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 85/2021 (ΑΔΑ: 9Ι5ΝΩΛΕ-ΦΤΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω από 14/05/2021 έως 14/10/2021.


3. Απαιτούμενα Προσόντα


Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας άρδευσης πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.


4. Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς


Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς οι καταδικασθέντες σε στέρηση της ικανότητος διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των υποψηφίων οι υπηρετήσαντες στις ένοπλες δυνάμεις.


5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά


Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό γέννησης.
3. Πιστοποιητικό σπουδών.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τα προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με τον ΚΔΚΥ, η οποία επισυνάπτεται στην ανακοίνωση .
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).


6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων


Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω.


7. Διορισμός


Η χρονική διάρκεια απασχόλησης των υδρονομικών οργάνων ορίζεται από την 14η Μαΐου ή την υπογραφή τους (εγκατάσταση) και για πέντε (5) μήνες.


8. Δημοσίευση Πρόσκλησης


Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στα τοπικά καταστήματα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω και στη Διαύγεια.


9. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων


Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση: Ακτή Κουντουριώτη 7, τηλ. 2242360481, 2242360489, 2242360450. 


Ο Δήμαρχος Κω
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ

ADVERTORIALS