709.050€ στο Δήμο Κω, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

709.050€ στο Δήμο Κω, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Στην επιχορήγηση του Δήμου Κω και άλλων 150 Δήμων προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών.

709.050€  δόθηκαν στο Δήμο Κω

Η επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 28.190.490,00 € δίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των συγκεκριμένων Δήμων προς τρίτους (δηλαδή προς Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), σύμφωνα με την αριθμ. 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών όπως ισχύει, σύμφωνα με το airetos.gr