24.676 € από το Δήμο Κω για τη δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την προβολή & διαφήμιση του νησιού

24.676 € από το Δήμο Κω για τη δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την προβολή & διαφήμιση του νησιού

Το θέμα παραπέμφθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω για την λήψη της σχετικής απόφασης!

Ομόφωνα αποφασίστηκε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης, του Δήμου Κω, η πρόταση για τη δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Google display, Facebook & Instagram) για την προβολή & διαφήμιση της Κω στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης, κ. Β. Μανιάς εισηγήθηκε το θέμα στην επιτροπή σημειώνοντας πως ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε διαφημιστική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Google display, Facebook & Instagram) για την προβολή & διαφήμιση του νησιού στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και στον τουρισμό μακράς διαμονής με έμφαση στους επισκέπτες τουριστικών προορισμών που αναζητούν επιλογές μακροχρόνιας διαμονής.

Η λίστα χωρών θα προσαρμόζεται κάθε φορά αναλόγως των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των συνθηκών που επικρατούν και άρα επηρεάζουν τη δυνατότητα μετάβασης επισκεπτών στο νησί.

Σε κάθε περίπτωση, οι χώρες-στόχος θα είναι οι ακόλουθες:
1.Γερμανία, 2. Μ. Βρετανία, 3. Πολωνία, 4. Ολλανδία, 5. Βέλγιο, 6. Αυστρία & 7. Ελλάδα.

Κατόπιν της έρευνας αγοράς που διεξήχθη, το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 24.676,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016).

Manolis Xatziantoniou desk