Διευκρινίσεις για τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων της Κω, εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας

Διευκρινίσεις για τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων της Κω, εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας

Σε ότι αφορά στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων του νησιού που πλήττονται από το πάγωμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, αλλά και της τοπικής Κοινωνίας, που θα πληγεί από τις αρνητικές επιπτώσεις της Πανδημίας στον τουρισμό, ο Δήμαρχος Κω αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Η απαλλαγή των τελών θα αφορά το διάστημα των 60 ημερών και εφόσον συνεχιστούν τα περιοριστικά μέτρα θα προσδιοριστεί εκ νέου το διάστημα της απαλλαγής.

2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου Κω θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις που αφορούν στα δημοτικά τέλη έως και τις 31/05/2020

Manolis Xatziantoniou desk