Η επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου προς τον Πρωθυπουργό, για τους δανειολήπτες της υπό εκκαθάριση Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου

Η επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου προς τον Πρωθυπουργό, για τους δανειολήπτες της υπό εκκαθάριση Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

 

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, ως εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νομού, εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την τύχη και το μέλλον των δανειοληπτών (επιχειρηματιών αλλά και ιδιωτών) της υπό εκκαθάριση Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, αφού με μαθηματική ακρίβεια οδηγούνται σε κλείσιμο και καταστροφή.

Μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης και αβεβαιότητας, η οικονομία της Δωδεκανήσου, έχει να αντιμετωπίσει ένα επιπλέον πρόβλημα, με τις συνθήκες να γίνονται πλέον ασφυκτικές ακόμη και για τις βιώσιμες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι προ δύο μηνών είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας, με πρωτοβουλία του Υπουργού Τουρισμού, της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου με τους εκπροσώπους της PQH, που λειτουργεί ως «Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής» για όλα τα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Στην συνάντηση κατατέθηκε αναλυτικό υπόμνημα του Επιμελητηρίου μας, ωστόσο υπήρξε αδυναμία εξεύρεσης της όποιας λύσης.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι θέσεις του Επιμελητηρίου μας είναι σαφείς:

  1. Οι δανειολήπτες της Τράπεζας Δωδεκανήσου δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το ότι η πρώην Τράπεζα Δωδεκανήσου βρίσκεται υπό καθεστώς εκκαθάρισης εδώ και τουλάχιστον μία πενταετία.
  2. Οι νησιώτες μας, επιχειρηματίες και νοικοκυριά, τιμωρούνται για την επιλογή τους να συνεργαστούν και να στηρίξουν το δικό μας Τραπεζικό Ίδρυμα. Δεν ζητούμε ευνοϊκότερη ρύθμιση. Ζητούμε να μην υπάρχει δυσμενής διάκριση, εγείροντας θέματα αντισυνταγματικότητας.
  3. Ζητούμε να ρυθμιστούν όλα τα δάνεια που έχουν λάβει οι επιχειρηματίες-μέλη μας με την ίδια τακτική και πολιτική που ακολουθούν όλες οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, οι οποίες δίνουν περιθώριο μέχρι και 20 έτη ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του κάθε δανειολήπτη. Σημειώνεται ότι για τα δάνεια που έχουν ληφθεί από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ο εκκαθαριστής ζητά αποπληρωμή το μέγιστο σε οκτώ έτη. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία είναι αδύνατο ιδιώτες ή επιχειρηματίες να αποπληρώσουν τα δάνεια τους σε περίοδο οκτώ ετών .
  4. Ζητούμε να γίνει πλήρης ενημέρωση από τον εκκαθαριστή για την πορεία της εκκαθάρισης και τις μελλοντικές του ενέργειες, καθώς είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια στις πρακτικές που ακολουθούνται αλλά και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ειδικό αυτό έργο.
  5. Ζητούμε οι λύσεις που προωθούνται για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων από την Ε.Ε. και την Τράπεζα Ελλάδος να ισχύσουν, όχι μόνο για τις συστημικές Τράπεζες αλλά και για τις υπό εκκαθάριση Συνεταιριστικές Τράπεζες.
  6. Ζητούμε ο Οδηγός Εκκαθάρισης που εφαρμόζεται πέρα από τον εισπρακτικό χαρακτήρα του, να λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, το διαθέσιμο εισόδημα και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής μας οικονομίας η οποία έχει κυρίως εποχικό χαρακτήρα.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Τα αρμόδια υπουργεία, η Κυβέρνηση, και όλοι μας οφείλουμε να συνεργαστούμε με σκοπό την εύρεση μίας δίκαιης και βιώσιμης λύσης σε αυτό το πρόβλημα που ταλαιπωρεί το σύνολο της κοινωνίας των νησιών μας.

Το σοβαρό αυτό ζήτημα που σας παρουσιάσαμε είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και απαιτεί ορθολογική αντιμετώπιση.

Ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση για την επίλυσή του, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μονάχα με νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και με τη σύμφωνη θέση της Τράπεζας της Ελλάδος (στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται),

Ώστε τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τις συνεταιριστικές τράπεζες, να δύνανται να ρυθμιστούν σε χρονικό διάστημα έως και 20 έτη, όπως ακριβώς συμβαίνει και για τα δάνεια των συστημικών τραπεζών, χωρίς να συνιστάται δυσμενής διάκριση σε βάρος όσων επέλεξαν τοπικές συνεταιριστικές τράπεζες.

Με τιμή,

Γιάννης Πάππου

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου