Ενημερωτική συνάντηση για χρηματοδότηση ιδιωτικών έργων από το πρόγραμμα LEADER- CLLD, την Τρίτη 25/6 στην Κω

Ενημερωτική συνάντηση για χρηματοδότηση ιδιωτικών έργων από το πρόγραμμα LEADER- CLLD, την Τρίτη 25/6 στην Κω