Απορρίφθηκε η πρόταση για το ανοικτό κέντρο Εμπορίου, στη Ρόδο

Απορρίφθηκε η πρόταση για το ανοικτό κέντρο Εμπορίου, στη Ρόδο

Απορρίφθηκε η πρόταση που είχε καταθέσει ο Δήμος Ρόδου, με συνδικαιούχο το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, για το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου», με στόχο την ανάπλαση και την αισθητική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της Ρόδου.

Συγκεκριμένα, απορρίφθηκε η πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της Ρόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του Δήμου ήταν οι αναπλάσεις σε προσδιορισμένο σημείο του εμπορικού κέντρου, εγκατάσταση και ανάπτυξη συστημάτων έξυπνης πόλης καθώς και ενέργειες και δράσεις προβολής και προώθησης.

Η  χρηματοδότηση ήταν της τάξεως του 1.614.777,75 ευρώ και μεταξύ άλλων η δράση θα περιελάμβανε: Αναβάθμιση των πεζοδρόμων, ανάπλαση πλατειών, φωτισμό μνημείων και όψεων δημοσίων κτηρίων, παρεμβάσεις υψηλής σκίασης, κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης μνημείων και πολιτιστικών χώρων, συστήματα οδοφωτισμού, προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων στεγάστρων και τεντών κ.α.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόρριψης της πρότασης, που αναλύει η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, Ευγενία Φωτονιάτα, η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’ που είναι «έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης».

Ειδικότερα, με σχετικό έγγραφο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις τα οποία και υπέβαλε εμπρόθεσμα ο Δήμος, δηλαδή υποβλήθηκε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της πρότασης.

Ο δικαιούχος Δήμος Ρόδου επρόκειτο να υλοποιήσει τις υποχρεωτικές ενέργειες στις εξής κατηγορίες:
• «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και
• «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης»

Ο Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Δωδεκανήσου επρόκειτο να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία:
• «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» και
• «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής»
Από κοινού επρόκειτο να υλοποιηθούν ενέργειες στην κατηγορία:
• «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο/Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο».

Όπως αναφέρει η Ειδική Γραμματέας για το σκεπτικό της απόρριψης, σύμφωνα με την πρόσκληση, οι δαπάνες στην κατηγορία για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 85% του προϋπολογισμού του Δικαιούχου, δηλαδή του Δήμου Ρόδου.

Όπως προκύπτει, όμως, από τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στα 1.454.863,75 ευρώ, δηλαδή το ποσοστό επί του προϋπολογισμού  που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος ανέχεται στο 96,99% και ως εκ τούτου απορρίφθηκε.

www.rodiaki.gr 

Manolis Xatziantoniou desk