Επιμελητήριο Δωδεκανήσου: Αίτημα για αύξηση του Προϋπολογισμού της Δράσης ''Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου''

Επιμελητήριο Δωδεκανήσου: Αίτημα για αύξηση του Προϋπολογισμού της Δράσης ''Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου''

Θέμα: «Αίτημα για αύξηση Προϋπολογισμού της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

Στο πλαίσιο της υλοποίησης σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, διοργάνωσε στις 13 Φεβρουαρίου 2017 στη Ρόδο ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση των Δράσεων «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από τα μέλη μας για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» η οποία στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Δυστυχώς όμως το ενδιαφέρον των μελών του Επιμελητηρίου μας μετατράπηκε αυτόματα σε απογοήτευση και αγανάκτηση μόλις έγινε γνωστό το ποσό του Προϋπολογισμού που θα διατεθεί για την ανωτέρω δράση για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το οποίο ανέρχεται στα  2.400.000 ευρώ και συγκεκριμένα μόλις 800.000 € για τον κάθε τομέα (Εμπόριο, εστίαση και εκπαίδευση).

Με δεδομένο ότι αφενός τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν για τη συγκεκριμένη δράση κυμαίνονται από 10.000 € έως 150.000 €, αφετέρου στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου είναι εγγεγραμμένα στο Εμπορικό Τμήμα 5.800 μέλη και στο Τμήμα Υπηρεσιών 8.500 μέλη είναι εύκολα αντιληπτό ότι ο Προϋπολογισμός της Δράσης αυτής είναι ελάχιστος για την Περιφέρεια μας.

Κύριε Υπουργέ,

Παρακαλούμε όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας προβείτε στις ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά ο προβλεπόμενος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Προϋπολογισμός της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη-επιχειρήσεις της νησιωτικής μας περιοχής  να αναβαθμίσουν το επίπεδο της επιχειρησιακής τους οργάνωσης και λειτουργίας, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχουν στην δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία.

Αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.

 

              Με εκτίμηση

          Γιάννης Πάππου

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

Manolis Xatziantoniou desk