Οικονομικό Επιμελητήριο: Το μεταφορικό ισοδύναμο δεν αντισταθμίζει την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά

Οικονομικό Επιμελητήριο: Το μεταφορικό ισοδύναμο δεν αντισταθμίζει την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά

Σε καμία περίπτωση το μεταφορικό ισοδύναμο δεν μπορεί να θεωρηθεί οικονομικό αντιστάθμισμα στην κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, τονίζει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, σε επιστολή του προς τον Παναγιώτη Κουρουμπλή επισημαίνει το παραπάνω, ενώ χαρακτηρίζει θετικό το μέτρο, καθώς ενισχύει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι των νησιών.

Τονίζει όμως ότι το προτεινόμενο μεταφορικό ισοδύναμο:

  • προβλέπει διαδικασία περίπλοκη και έντονα γραφειοκρατική που θα απαιτήσει λογιστική συνδρομή, αναπόφευκτα με επιβάρυνση του επιβάτη,
  • δεν καλύπτει τους μη μόνιμους κατοίκους των νησιών, στερώντας έτσι ένα παράγοντα ενίσχυσης της χειμαζόμενης τουριστικής κίνησης των συγκεκριμένων νησιών,
  • θέτει αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια στην παροχή, αποκλείοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού,
  • καθιστά αδύνατη την παρακολούθηση της εφαρμογής του μέτρου στη διακίνηση των εμπορευμάτων και τη μετακίνηση του μειωμένου ναύλου στον τελικό καταναλωτή,
  • δεν καλύπτει τις μετακινήσεις φυσικών προσώπων και τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ νησιών, που ανήκουν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες

Σε αυτό το πλαίσιο, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προτείνει:

  • την οριζόντια μείωση – έκπτωση σε όλα τα εισιτήρια που εκδίδονται από και προς τα νησιά, με τον επιβάτη να καταβάλλει την μειωμένη τιμή κατά την αγορά και την ναυτιλιακή εταιρία να εισπράττει την έκπτωση από το κράτος,
  • την αύξηση του προϋπολογιζόμενου ποσού από το ΠΔΕ, καθώς το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ είναι πολύ μικρό και μη επαρκές για την καθολική εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του μέτρου.