Δείτε σε ποια ξενοδοχεία της Κω δόθηκαν άδειες για γεωτρήσεις

Δείτε σε ποια ξενοδοχεία της Κω δόθηκαν άδειες για γεωτρήσεις

Άδειες χορήγησε η αρμόδια αρχή σε ξενοδοχεία της Κω για γεωτρήσεις

.Η Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τη χορήγηση άδειας υδρευτικής χρήσης νερού στην εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε.» από 4 γεωτρήσεις στη θέση «Μαστιχάρι» του Δήμου Κω, με σκοπό το πότισμα πρασίνου. Η ανωτέρω άδεια ισχύει έως τις 31-12-2022.

Επιπροσθέτως, η ίδια Διεύθυνση αποφάσισε τη χορήγηση άδειας υδρευτικής χρήσης νερού στην ανωτέρω εταιρεία, από 2 γεωτρήσεις στη θέση «Μαστιχάρι» του Δήμου Κω με σκοπό την ύδρευση των ξενοδοχειακών μονάδων "NEPTUNE VILLAGE RESIDENCE"και "NEPTUNE BEACH" .

Παράλληλα, αποφασίστηκε η χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, με διάνοιξη γεώτρησης μικτής χρήσης, υδρευτικής και αναψυχής -πλην πόσης- στην GLVP A.E. στην περιοχή «Αχλάδα» Κεφάλου.

Το βάθος διάνοιξης ορίστηκε στα 120 μέτρα, ενώ το έργο προορίζεται για πότισμα χώρων πρασίνου 8 στρεμμάτων και για τη συμπλήρωση νερού πισινών ξενοδοχειακής μονάδας.

Τέλος, η Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, με διάνοιξη 2 γεωτρήσεων μικτής χρήσης, υδρευτικής και ψυχαγωγικής -πλην πόσης- στην «ΑΠΕΛΛΗΣ Α.Ε», στη περιοχή «Νέα Αλικαρνασσός». Η γεώτρηση προορίζεται για το πότισμα χώρων πρασίνου μισού στρέμματος και για τη συμπλήρωση νερού πισινών υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας. Τα κυβικά νερού που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, ορίστηκαν στα 3.200 κυβικά το χρόνο.

Manolis Xatziantoniou desk