Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 23 Ιουνίου στην Κω - Δείτε τις περιοχές

Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 23 Ιουνίου στην Κω - Δείτε τις περιοχές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 23-06-2024 ημέρα Κυριακή από 07:00 έως 08:30, στην ευρύτερη περιοχή της Λάμπης και πέριξ της οδού Χριστοδούλου Τσιγάντε, στο νησί της Κω.

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από 07:00 έως 10:00, στην περιοχή της Λάμπης πέριξ της συμβολής των οδών Ολυμπίας & Ριμινιτών, στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

ADVERTORIALS