Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σήμερα Σάββατο στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την προέκταση της Αργυροκάστρου

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σήμερα Σάββατο στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την προέκταση της Αργυροκάστρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 25-05-2024 ημέρα Σάββατο από 08:00 έως 10:30, στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την προέκταση της Αργυροκάστρου, στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

ADVERTORIALS