Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στην Κω την Πέμπτη - Δείτε τις περιοχές

Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στην Κω την Πέμπτη - Δείτε τις περιοχές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 09-05-2024 ημέρα Πέμπτη από 8:00 έως 12:00, στην οδό Φιλίνου από την συμβολή της με την οδό Κανάρη έως την συμβολή της με την οδό Αντιγόνης, στο νησί της Κω.

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από 08:00 έως 08:30 και από 11:30 έως 12:00 στην ευρύτερη περιοχή της Λάμπης και σε τμήμα της πόλης Κω, στο νησί της Κω και από 8:00 έως 11:00, πέριξ του ΚΔΑΠ Σβουρένειου, στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

ADVERTORIALS