Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή και τη Δευτέρα στην Κω - Δείτε τις περιοχές

Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή και τη Δευτέρα στην Κω - Δείτε τις περιοχές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 21-04-2024 ημέρα Κυριακή από 07:30 έως 10:00 στις περιοχές Μαρμάρι, Λινοπότι, Σελβέρι, Άγιος Ιωάννης Ζηπαρίου, Πλατύ Κυπαρίσσι, Μεσσαριά και Λάμπη, στο νησί της Κω.

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στις 07:30 και στις 10:00 στις περιοχές Μαρμάρι, Λάμπη και Πόλη της Κω , στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 22-04-2024 ημέρα Δευτέρα από 08:00 έως 13:00 στην είσοδο της Καρδάμαινας και επί της οδού 25ης Μαρτίου δυτικά του Λιμένα της Καρδάμαινας , στο νησί της Κω.

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στις 08:00 και στις 13:00 στις περιοχές Καρδάμαινα , Αντιμάχεια , στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

ADVERTORIALS