Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη στην Κω - Δείτε τις περιοχές

Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη στην Κω - Δείτε τις περιοχές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 21-03-2024 ημέρα Πέμπτη από 08:00 έως 14:00, στην περιοχή Λινοπότης, στο Ζηπάρι στις οδούς Κολοκοτρώνη και Νικάνορος, πέριξ του Λυκείου Ζηπαρίου, στη Μεσσαριά και πέριξ της επιχείρησης ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ, στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

ADVERTORIALS