Την πρόσληψη ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας νεφρολογίας αποφάσισε το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Κω - Αύξηση στον αριθμό των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών στο νησί μας

Την πρόσληψη ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας νεφρολογίας αποφάσισε το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Κω - Αύξηση στον αριθμό των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών στο νησί μας

Την πρόσληψη ενός ειδικευμένου ιδιώτη γιατρού ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για 12 μήνες, αποφάσισε το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Κω, καθώς στη Νεφρολογική κλινική υπηρετεί μόνο ένας ειδικευμένος γιατρός νεφρολογίας και ο αριθμός των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα οι υπάρχουσες συνεδρίες να μην επαρκούν.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Νοσοκομείου Κω, με την πρόσληψη αυτή, κανένας αιμοκαθαιρόμενος που μένει στην Κω, δεν θα αναγκάζεται να μεταβαίνει σε άλλο νοσοκομείο εκτός Κω.

ADVERTORIALS