Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύμαυτος αύριο Πέμπτη πέριξ του Ιππικού Ομίλου Κω

Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύμαυτος αύριο Πέμπτη πέριξ του Ιππικού Ομίλου Κω

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 08-02-2024 ημέρα Πέμπτη από 09:00 έως 13:00, πέριξ του Ιππικού Ομίλου Κω, στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

ADVERTORIALS