ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - Δείτε το σχέδιο για την κατασκευή του νέου λιμανιού Κεφάλου. Πόσα πλοία και σκάφη θα εξυπηρετούνται

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - Δείτε το σχέδιο για την κατασκευή του νέου λιμανιού Κεφάλου. Πόσα πλοία και σκάφη θα εξυπηρετούνται

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του λιμανιού, για λογαριασμό του κυρίου του έργου, που είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω.

Ο λιμένας Καμαρίου Κεφάλου, ο οποίος θα αποτελέσει ένα δεύτερο λιμενικό πόλο στο νησί της Κω, με την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων επέκτασης και βελτίωσης, αποκτά διακριτές λειτουργίες οι οποίες αποτελούνται από τρεις ζώνες: Τη Ζώνη Α – Πολυχρηστικός Λιμένας που αφορά την εξυπηρέτηση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, τη Ζώνη Β – Αλιευτικό Καταφύγιο, που αφορά στην εξυπηρέτηση της αλιευτικής δραστηριότητας και τέλος, τη Ζώνη Γ – Τουριστικό Αγκυροβόλιο, που αφορά κυρίως στην εξυπηρέτηση των διερχόμενων τουριστικών σκαφών κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Ο πρόσθετος χερσαίος χώρος που προκύπτει από την επέκταση των προτεινόμενων λιμενικών έργων είναι επιφάνειας 5.535μ2. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης δίκτυα Η/Μ εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και πυρόσβεσης.

Το σχέδιο τη Προγραμματικής Σύμβασης ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και ο χρονικός ορίζοντας που τίθεται για τη δημοπράτησή του, είναι ο προσεχής Απρίλιος.

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-11-30 085733.png

Ειδικότερα με την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων ο λιμένας διακρίνεται σε τρεις λειτουργικές ζώνες


• Ζώνη Α – Πολυχρηστικός Λιμένας που αφορά την εξυπηρέτηση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης: Αφορά την επέκταση του υφιστάμενου κύριου προβλήτα προς τα βόρεια, με στόχο την αύξηση τόσο του χερσαίου χώρου όσο και του πλήθους των εξυπηρετούμενων πλοίων στην εγκατάσταση. Περιλαμβάνει τμήμα των υφιστάμενων έργων επιφάνειας 3.760 ΤΜ, καθώς επίσης και την επέκταση του κύριου προβλήτα, η οποία είναι επιφάνειας 2.040 ΤΜ. Επομένως, η συνολική επιφάνεια της ζώνης ανέρχεται σε 5.800 ΤΜ.


• Ζώνη Β – Αλιευτικό Καταφύγιο, που αφορά στην εξυπηρέτηση της αλιευτικής δραστηριότητας: προβλέπεται να κατασκευαστούν ένας νέος προβλήτας (Προβλήτας Α), νέα παραλιακά κρηπιδώματα μετά κεκλιμένου επιπέδου ανέλκυσης-καθέλκυσης σκαφών καθώς και την ανακατασκευή και επέκταση του υφιστάμενου υπήνεμου μόλου. Αποτελείται από τμήμα των υφιστάμενων έργων επιφάνειας 1.280 ΤΜ, το νέο προβλήτα Α, τα νέα παραλιακά κρηπιδώματα, τον υφιστάμενο προβλήτα Β, τα βόρεια κρηπιδώματα του υφιστάμενου προβλήτα και τον νέο υπήνεμο μόλο. Επίσης προβλέπεται η μεταφορά του υφιστάμενου πλωτού προβλήτα σε νέα θέση. Η συνολική επιφάνεια του Αλιευτικού καταφυγίου ανέρχεται σε 4.240 ΤΜ εκ των οποίων τα 2.960 ΤΜ αντιστοιχούν σε νέα έργα.


• Ζώνη Γ – Τουριστικό Αγκυροβόλιο, που αφορά στην εξυπηρέτηση κυρίως των διερχόμενων τουριστικών σκαφών κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου: περιλαμβάνει το έργο αντιπροσαμμωτικής προστασίας της λιμενολεκάνης, τμήμα του οποίου αποδίδεται για την εξυπηρέτηση τουριστικών σκαφών. Ο μόλος είναι συνολικού μήκους 134,50, πλάτους 3,80 μέτρων και επιφάνειας 535 TM. Η πρόσβαση στις παραλίες εκατέρωθεν του μόλου πραγματοποιείται με κλίμακες από σκυρόδεμα, οι οποίες κατασκευάζονται στην βάση του.

Ο πρόσθετος χερσαίος χώρος που προκύπτει από την επέκταση του συνόλου των προτεινόμενων έργων είναι επιφάνειας 5.535μ2

Το έργο μπορεί να κατασκευαστεί σε 2 έτη. Ο Πολυχρηστικός λιμένας μπορεί να κατασκευαστεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα έργα λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής στο τμήμα των υφιστάμενων έργων δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση πλοίων. Τα έργα του αλιευτικού καταφυγίου και του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών θα πρέπει να κατασκευαστούν σε μία φάση καθώς υπάρχει σαφής αλληλεπίδραση των έργων (ο μόλος του τουριστικού αγκυροβόλιου λειτουργεί ως αντιπροσαμμωτικό έργο).

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-11-30 085712.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-11-30 085956.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-11-30 084810.png

Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένα προβλέπεται η διαγράμμιση 28 θέσεων στάθμευσης και ειδικότερα:


• 10 εντός του χώρου επισκευής σκαφών
• 8 θέσεις στον χερσαίο χώρο του κρηπιδώματος Α5 – Α5
• 6 έμπροσθεν (νοτιοανατολικά) του πλωτού προβλήτα του αλιευτικού καταφυγίου
• 4 στη βάση του υπήνεμου μόλου του αλιευτικού καταφυγίου

Η πρόσβαση από και προς τον λιμένα εξασφαλίζεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο μέσω της επαρχιακής οδού Κεφάλου - Καμαρίου, και δεν απαιτούνται νέες διανοίξεις. Η οδός αυτή αποτελεί συνέχεια της επαρχιακής οδού Κω - Κεφάλου, που αποτελεί και τη σύνδεση με την πόλη και το αεροδρόμιο.

Το έργο θα συνδεθεί με τα υφιστάμενα δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας και ύδρευσης με μικρή επέκταση αυτών. Επίσης θα εγκατασταθεί δίκτυο πυρόσβεσης

Τα λύματα των εμπορικών πλοίων, των ημερόπλοιων καθώς επίσης και των τουριστικών σκαφών θα παραλαμβάνονται κατόπιν συνεννόησης με τον φορέα διαχείρισης του λιμένα από βυτιοφόρο όχημα και θα μεταφέρονται στο χώρο διάθεσης των βοθρολυμάτων της ΕΕΛ Αντιμάχειας.

Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένα θα τοποθετηθούν οικολογικές ή χημικές τουαλέτες και για ΑΜΕΑ.

Στον χώρο του λιμένα θα προβλεφθούν τέσσερις (4) σταθμοί συγκέντρωσης απορριμμάτων

θα συλλέγονται σε κάδους και κατάλληλες δεξαμενές τα οικιακά απορρίμματα, τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα και τα τοξικά / επικίνδυνα απόβλητα, μέχρι την παραλαβή τους από εξουσιοδοτημένες εταιρίες ή από τον Δήμο.

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-11-30 090153.png

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-11-30 090207.png

ADVERTORIALS