Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Τετάρτη στην περιοχή Λουζάκι - Καρβούνι στην Κέφαλο

Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Τετάρτη στην περιοχή Λουζάκι - Καρβούνι στην Κέφαλο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 20-09-2023 ημέρα Τετάρτη από 08:00 έως 14:00 στην περιοχή Λουζάκι - Καρβούνι στο χωριό της Κεφάλου στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

ADVERTORIALS