Συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος ''Πόλεων Τόπου Παιδεία'' από Αστική Εταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Κω

Συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος ''Πόλεων Τόπου Παιδεία'' από Αστική Εταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Κω

Η Αστική Εταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Κω συνεργαζόμενοι, υλοποιούν το πρόγραμμα Πόλεων Τόπου Παιδεία.

     Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει εις την ενημέρωσι των μαθητών της ιστορίας εμβληματικών κτιρίων της Κω, εις την εξοικείωσι τους με την αισθητική και το κάλλος του τοπίου, εις την κατανόησι του, κατά Αριστοτέλη, Πνεύματος του τόπου και εις την ανάπτυξι της τοποφιλίας.

Όλα αυτά συνδιαμορφώνουν την προσωπικότητα του παιδιού και συμβάλλουν εις την αυτοσυνειδησίαν.

     Σήμερα Πέμπτη 18 Μαΐου εε, μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Κω, συνοδευόμενοι από τους δασκάλους τους επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν εις το συγκρότημα της Εβραϊκής Συναγωγής Κω.

Η Εβραική Συναγωγή, ιστορικό κτίριο της πόλεως Κω, εκφράζει την ιστορία της Ισραηλητικής Κοινότητας, η οποία εξολοθρεύθη βαναύσως από το Γερμανικό ναζιστικό σύστημα το 1944. Κατά την διάρκεια της επισκέψεως έγινε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησι με τους μαθητές επί θεμάτων ιστορίας και πολιτισμών.

Ο Διευθυντής κ Ιωάννης Διακομανώλης, με πολύ γλαφυρό και παιδαγωγικό τρόπο, ανέλυσε την έννοια των συμβόλων, τη σημασία της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου εις την διαμόρφωσιν του πολιτισμού, τις αλληλεπιδράσεις και τις συνέχειες ιστορικών λαών.

Η παρουσία δασκάλων – παιδαγωγών δικαιώνει τον ρόλον του Σχολείου και μας διαβεβαιώνει ότι υπάρχει η μαγιά της σωτηρίας.

       Ευχαριστούμε τους δασκάλους του 5ου Δημοτικού Σχολείου διά τη συνεργασία τους και ιδιαιτέρως τον διευθυντήν του Σχολείου κ Ιωάννη Διακομανώλη, ο οποίος από πολλών ετών είναι σταθερός συνέκδημος της Αστικής Εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ.

Από τη Γραμματεία

ADVERTORIALS