ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – Έρευνα για τη Νησιωτική Επιχειρηματικότητα

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – Έρευνα για τη Νησιωτική Επιχειρηματικότητα

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – Έρευνα για τη Νησιωτική Επιχειρηματικότητα

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) και τα νησιωτικά επιμελητήρια υλοποιεί έρευνα με αντικείμενο τη νησιωτική επιχειρηματικότητα.

 

Η έρευνα διεξάγεται για πρώτη φορά στο σύνολο των νησιωτικών επιμελητηρίων της χώρας και στόχος είναι να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο ώστε να αποτελέσει μόνιμο εργαλείο καταγραφής, συστηματικής μελέτης και παρακολούθησης δεικτών νησιωτικής ανταγωνιστικότητας. Η νησιωτική επιχειρηματικότητα και ο νησιώτης επιχειρηματίας έχουν αναγνωριστεί για πρώτη φορά μέσα από το θεσμικό πλαίσιο που εισήγαγε ο Κώδικας Νησιωτικής Πολιτικής με τον Ν. 4832/2021.

 

Μέσω της έρευνας, θα αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά και το προφίλ του νησιώτη επιχειρηματία, το κόστος του νησιωτικού επιχειρείν και άλλων ειδικότερων προκλήσεων λόγω νησιωτικότητας. Η κατάρτιση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. με την επιστημονική υποστήριξη ακαδημαϊκών από τα Πανεπιστήμια Πειραιώς, Θεσσαλίας, Παντείου και Αιγαίου, ερευνητών από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση ειδικών πολιτικών και προγραμμάτων που αφορούν τη νησιωτική επιχειρηματικότητα. Για αυτό το σκοπό, η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη.

 

Η διάρκεια της έρευνας είναι έως τις 31/5/2023 και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: 

https://www.surveymonkey.com/r/islandentre

Φωτογραφία ΚΕΕΕ - ΕΟΑΕΝ - Γ.Γ.Α.Ν.Π. ΛΕΣΒΟΣ 5-11-2022.jpg

Logo_Βαρόμετρο.png

ADVERTORIALS