Μήνυμα του Επάρχου Κω - Νισύρου για την «Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών»

Μήνυμα του Επάρχου Κω - Νισύρου για την «Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών»

Θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών»

Σήμερα τιμούμε τους Νοσηλευτές που συμβάλλουν με κάθε τρόπο τόσο στην πρόληψη και  προαγωγή της υγείας όσο και στην περίθαλψη και αποκατάσταση του ασθενή.

Και φέτος αισθάνομαι ότι έχω χρέος να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και την ευγνωμοσύνη μου στους νοσηλευτές, που παρά την υποστελέχωση των δομών υγείας στη χώρα μας, η συνεισφορά τους παραμένει σε υψηλό επίπεδο.

Ο Έπαρχος Κω-Νισύρου

   Ιωάννης Καμπανής

ADVERTORIALS