Σε φανερή δημοπρασία η εκμίσθωση του ακινήτου το οποίο είχε παραχωρηθεί στην ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π. ''ΑΜΒΡΟΣΙΑ'' στο Μαρμάρι

Σε φανερή δημοπρασία η εκμίσθωση του ακινήτου το οποίο είχε παραχωρηθεί στην ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π. ''ΑΜΒΡΟΣΙΑ'' στο Μαρμάρι

Πρόκειται για το ακίνητο το οποίο είχε παραχωρηθεί δωρεάν από τον Δήμο Κω στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού σκοπού με την επωνυμία <ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΑΜΡΟΣΙΑ> και τον διακριτικό τίτλο ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ <ΑΜΒΡΟΣΊΑ> ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π, για χρονικό διάστημα δέκα ετών από 18-06-2012 μέχρι 17-06-2022.

Στη διενέργεια πλειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας με τη διαδικασία που ορίζει το Π.Δ. 270/81 για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου με ΚΜ 581 Οικοδομών Πυλίου, μιας ισόγειας λιθόκτιστης οικοδομής επιφάνειας κτίσματος 60,20 τ.μ. επί οικοπέδου εκτάσεως 419,50 τ.μ. κείμενης στο Μαρμάρι της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου, θα προχωρήσει ο Δήμος Κω το επόμενο χρονικό διάστημα.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πλην νυχτερινού κέντρου διασκέδασης, με παροχή σερβιρίσματος.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε οκτώ (8) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της με δυνατότητα παράτασής της για άλλα τέσσερα (4) χρόνια.

ADVERTORIALS