Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Παρασκευή - Δείτε τις περιοχές

Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Παρασκευή - Δείτε τις περιοχές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 28.4.2023 Παρασκευή από 08:00 έως 9:00 στις Περιοχές Μαρμάρι, Τιγκάκι, Μπαμιαλίκι, Πελεζίκι, προέκταση Αργυρόκαστρου, πλατύ κυπαρίσσι και στην είσοδο της πόλης στης Κω, στο νησί της Κω.

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από 9:00 έως 11:00 στις περιοχές Μαρμάρι, Συκαμίνι, κατά μήκος της οδού Μικρασιατών Προσφύγων στο νησι της Κω.

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από 11:30 έως 12:00 στις περιοχές Πυλί, κατά μήκος της επαρχιακής οδού από Μαρμάρι έως Μαρμαρωτό και στο Πλατάνι, στο νησί της Κω.

Στην Περιοχή της Ζιάς από 09:00 έως 11:00 στη κεντρική πλατεία και από 11:00 έως 13:00 στην καρυδιά , στο νησί της Κω.

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8:00 έως 12:00 στην πόλη της κω

  

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

ADVERTORIALS