Δήμος Κω: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης

Δήμος Κω: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης
 
Προσκαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται
παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 20/03/2023 έως και 24/03/2023 με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
 
 
Αριθμός θέσεων
 
Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης καθορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω
με την υπ’ αριθ. 28/13-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ309ΩΛΕ-ΒΡΞ) απόφασή του, ως εξής:
 
1. Μία θέση για το αρδευτικό δίκτυο Λίμνης Πυλίου (Δ.Δ. Πυλίου & Δ.Δ. Ασφενδιού),
2. Μία θέση για το αρδευτικό δίκτυο Λιμνοδεξαμενής Μεσσαριάς (Δ.Δ. Ασφενδιού),
3. Μία θέση για το αρδευτικό δίκτυο Λιμνοδεξαμενής Κω (Δ.Δ. Κω),
 
Σύνολο θέσεων: Τρείς (3) θέσεις.
 
 
Αρδευτική περίοδος
 
Η αρδευτική περίοδος για το έτος 2023 ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 28/13-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ309ΩΛΕΒΡΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω για το χρονικό διάστημα από 02/05/2023 έως
31/10/2023.
 
 
Απαιτούμενα Προσόντα
 
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας άρδευσης πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
 
 
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς
 
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς οι καταδικασθέντες σε στέρηση της ικανότητος διορισμού
ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
 
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των
υποψηφίων οι υπηρετήσαντες στις ένοπλες δυνάμεις.
 
 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 
1. Αίτηση,
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
3. Πιστοποιητικό γέννησης,
4. Πιστοποιητικό σπουδών,
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τα προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με τον ΚΔΚΥ, η
οποία επισυνάπτεται στην ανακοίνωση,
6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
 
 
Εκλογή υδρονομικών οργάνων
 
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω.
 
 
Διορισμός
 
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως
αυτή ορίστηκε παραπάνω.
 
 
Δημοσίευση Πρόσκλησης
 
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από
την ημέρα εκλογής, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος και στα τοπικά καταστήματα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω
και στη Διαύγεια.
 
 
Κατάθεση δικαιολογητικών - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
 
Το εμπρόθεσμο των ηλεκτρονικών αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει
απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.
 
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στη δ/νση: Ακτή Κουντουριώτη 7, τηλ. 2242360481, 2242360489, 2242360450.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ
ADVERTORIALS