Δωρεά του Ιδρύματος «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» η ανακαίνιση της κουζίνας στο 1ο Νηπιαγωγείο Πυλίου Κω

Δωρεά του Ιδρύματος «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» η ανακαίνιση της κουζίνας στο 1ο Νηπιαγωγείο Πυλίου Κω

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» των Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, του πολιτιστικού & κοινωφελούς έργου της, θα προβεί σε δωρεά και θα αναλάβει με ίδια έξοδα τις εργασίες ανακαίνισης της κουζίνας του 1ου Νηπιαγωγείου Πυλίου Κω, σύμφωνα με την επιστολή της προς τον Διευθυντή του 1ου Νηπιαγωγείου Πυλίου Κω.

Το κόστος εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών προϋπολογίζεται σε συνολικό ποσό έως δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000 €).

ADVERTORIALS